Uzņēmumu reģistrācija

Uzņēmuma reģistrācija Latvijā: profesionāls atbalsts

Latvijā

Ekspertu uzņēmumu reģistrācija Latvijā: no vienkāršām līdz sarežģītām struktūrām

Mēs sniedzam uzņēmumu reģistrācijas pakalpojumus Latvijā, palīdzot uzņēmējiem realizēt biznesa plānus bez lieka stresa. Mūsu komanda piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu, sākot no nepieciešamo dokumentu sagatavošanas līdz veiksmīgai uzņēmuma reģistrēšanai Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī atbilstošu licenču un atļauju `saņemšanai` Jūsu biznesam.

Par mums

Kopš 2007. gada esam uzkrājuši milzīgu pieredzi dažādu uzņēmumu reģistrēšanā un darbības uzsākšanā Latvijā, tostarp transporta uzņēmumus, restorānus, akcīzes noliktavas, rūpnīcas un holdinga kompānijas. Piedāvājam arī konsultācijas par nepieciešamo licenču un atļauju iegūšanu, kas var būt nepieciešamas Jūsu biznesa veiksmīgai darbībai.

Uzņēmuma reģistrācijas process Latvijā var šķist sarežģīts un mulsinošs, īpaši tiem, kas nepārzina vietējos likumus un procedūras. Garantējam rūpīgu visu dokumentu sagatavošanu atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām.

Uzņēmuma reģistrācijas process Latvijā ietver vairākus galvenos soļus. Vispirms jums ir jāaizpilda reģistrācijas pieteikums saskaņā ar noteikto veidlapu un dibināšanas dokumentu sagatavošana, kas ir reģistrācijas procesa neatņemama sastāvdaļa. Pamatkapitāla apmaksa tiek veikta, pārskaitot naudas līdzekļus bankas kontā, vai veicot mantisko ieguldījumu, kas ir nepieciešams reģistrācijas procesa posms. Visbeidzot, tiek iesniegts pieteikums reģistrācijai Uzņēmumu komercreģistrā.

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu minimālais pamatkapitāls SIA atvēršanai Latvijā ir 2800 eiro. Taču ir iespēja izvēlēties reģistrāciju ar samazinātu pamatkapitālu 1 eiro. Šajā gadījumā ir zināmi ierobežojumi dibinātāju sastāvam un dividenžu sadalei, kā arī jāņem vērā, ka vēlāk būs nepieciešams palielināt pamatkapitālu.

Veiksmīgai uzņēmuma reģistrācijai Latvijā ir jāsagatavo šādi dokumenti: uzņēmuma reģistrācijas pieteikums valsts parauga veidā latviešu valodā (ar notariāli apliecinātiem parakstiem vai parakstīt ar drošu elektronisko parakstu); dibināšanas līgums un statūti; dibinātāju reģistrs (ar apliecinātiem parakstiem); apstiprinājums par pamatkapitāla apmaksu; mantiskā ieguldījuma novērtējums (ja tāds ir); rakstiska piekrišana būt par valdes locekli (ar apliecinātiem parakstiem); paziņojums par uzņēmuma juridisko adresi.

Mēs saprotam, ka katrs klients ir unikāls un tam ir savas īpašās prasības un mērķi. Tāpēc mūsu uzņēmums piedāvā individuālu pieeju katram klientam, sniedzot konsultācijas visos ar reģistrāciju un uzņēmējdarbības veikšanu Latvijā saistītajos jautājumos. Mūsu mērķis ir samazināt jūsu laiku un resursus, nodrošinot augstas kvalitātes pakalpojumus.

Ja meklējat uzticamu partneri uzņēmuma reģistrācijai un profesionālam atbalstam Latvijā, lūdzu, sazinieties ar mums. Mēs garantējam mūsu pakalpojumu augsto kvalitāti.

Mūsu pakalpojumi

Uzņēmuma reģistrācija Latvijā

Vairāk ka 15 gadus palīdzam realizēt biznesa plānus saviem klientiem. Palīdzot uzņēmējiem dažādās nozarēs, sākot no transporta uzņēmumiem līdz restorāniem un rūpnīcām. Mēs nodrošīnām Jūsu uzņēmējdarbības atbilstību Latvijas likumiem, palidzam ar  licencēm un atļaujām, vienlaikus ietaupot jūsu laiku un resursus biznesa attistībai.

Uzņēmumu reģistrācija Igaunijā

Jau vairākus gadus mēs risinām dažādas sarežģītības uzdevumus Igaunijā, piedāvājot uzņēmumu reģistrācijas pakalpojumus arī kaimiņvalstī. Mēs piedāvājam pilno cikla atbalstu, sākot no pirma soļa, pavadot mūsu klientus no uzņēmuma koncepta izstrādes līdz oficiālai reģistrācijai. Mūsu pieredze un zināšanas garantē, ka jūsu uzņēmums tiks reģistrēts veiksmīgi un bez liekiem sarežģījumiem. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem Igaunijas uzņēmumu reģistrācijas jomā.    

Izmaiņu veikšana komercreģistrā

Mūsu uzņēmums specializējas izmaiņu veikšanā komercreģistrā, lai palīdzētu klientiem izpildīt nepieciešamās likumdošanas prasības vai veikt izmaiņas, kas saistītas ar uzņēmuma īpašnieku vēlmēm.Neatkarīgi no tā, vai jums ir jāveic izmaiņas statūtos, dibinātāju sastāvā vai pamatkapitāla lielumā, mēs esam gatavi jums palīdzēt. ēs piedāvājam kvalitatīvus pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām.

Uzņēmumu likvidācija

Sniedzam uzņēmumu likvidācijas pakalpojumus Latvijā, piedāvājam pilnu pakalpojumu ciklu uzņēmumu likvidācijai, sākot no nepieciešamo dokumentu sagatavošanas līdz atskaišu iesniegšanai nodokļu inspekcijā. Sniedzam konsultācijas visos ar likvidācijas procesu saistītos jautājumos un palīdzam pieņemt pārdomātus lēmumus. Sazinieties ar mums un kopīgi izstrādāsim rīcības plānu Jūsu konkrētajai situācijai

Reorganizāciju un pārrobežu apvienošanos

Jau vairāk nekā 15 gadus mūsu uzņēmums aktīvi sniedz uzņēmumu reorganizācijas pakalpojumus. Mēs nodrošinām individuālu pieeju katram klientam un viņa situācijai. Rūpīgi analizējam Jūsu uzņēmuma īpatnības un mērķus, lai piedāvātu visefektīvāko risinājumu un reorganizāciju ar maksimālu labumu Jums. Jūsu panākumi ir mūsu galvenais mērķis, un mēs esam gatavi rūpīgi strādāt, lai palīdzētu jums sasniegt savus mērķus.

Uzticieties profesionāļiem - mēs sniedzam juridiskos pakalpojumus jau vairāk nekā 15 gadus!