Jurisprudence

Juridiskās

Par mums

Kopš 2007. gada mūsu uzņēmums sniedz plašu juridisko pakalpojumu klāstu, kas aptver dažādas tiesību jomas.

Komerctiesību jomā mēs specializējamies uzņēmumu reģistrācijā, esošo uzņēmumu struktūras izmaiņās, uzņēmumu likvidācijā un citos jautājumos. Mūsu juristi palīdzēs izprast Latvijas likumdošanas nianses un pavadīs jūs visos procesa posmos neatkarīgi no to sarežģītības.

Migrācijas tiesību jomā pavadām klientus visos procesos, kas saistīti ar ieceļošanu, izceļošanu, uzturēšanos Latvijas teritorijā un ārvalstīs. Mūsu juristi palīdzēs jums iegūt vīzas, uzturēšanās un darba atļaujas, kā arī atrisināt daudzus citus migrācijas jautājumus.

Darba tiesības ir viena no mūsu kompetences jomām, kurā mums ir bagāta pieredze. Sniedzam palīdzību jautājumos, kas saistīti ar darba līgumu slēgšanu un izbeigšanu, darba strīdu risināšanu, kā arī sniedzam konsultācijas par darba likumdošanu un citiem ar darba attiecībām saistītiem aspektiem.

Mūsu uzņēmums sniedz pakalpojumus daudzās civiltiesību jomās, tai skaitā komercstrīdu risināšanu, parādu piedziņu, klientu pārstāvēšanu tiesā un citos jautājumos.

Mēs esam gatavi dalīties ar jums ar savu pieredzi un zināšanām tiesību jomā, neatkarīgi no tā, kādi juridiskie pakalpojumi jums ir nepieciešami. Mūsu juristu komanda vienmēr ir gatava uzzināt un izanalizēt jūsu situāciju, lai sniegtu jums kvalificētu palīdzību.

Mūsu pakalpojumi

Darba strīdu risināšana

Darba strīdu risināšana Latvijā prasa padziļinātu izpratni par sarežģītiem likumiem. Mūsu  juristi specializējas darba tiesībās, piedāvājot kvalificētus padomus, lai izvairītos no ilgstošām tiesvedībām. Mūsu prioritāte ir rūpīga līgumu un vienošanos dokumentēšana, un, ja tas ir lietderīgi, mēs izmantojam pirmstiesas mediāciju. Mes risinam problēmas, kas saistītas ar līguma pārkāpumiem, un atlaišanas no darba palidzot samazināt saviem klientiem dažāda veida riskus.

Parādu piedziņa

Mūsu komanda piedāva atbalstu parādu piedziņas jautājumos, aizsargājot klientu kreditoru lomā ka arī pārstavot klientu ka  debitoru. Mūsu juristi analizē dokumentāciju un strīdus, specializējoties parādu atgūšanas stratēģijas izveides jautājumiem ar partneriem, nodokļu iestādēm un citām institūcijām. Mums ir liela pieredze krāpnieciski pārskaitītu līdzekļu atgūšanā un nodokļu strīdu risināšanā

Nodokļu konsultācijas

Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas nodokļu jautājumos un nodokļu likumdošanā. Palīdzam darījumu plānošanas stadijā: ņemsim vērā riskus, noformēsim nepieciešamos dokumentus un palīdzēsim aizsargāt Jūsu intereses gan nodokļu pārbaužu un auditu laikā, gan tiesu lietās. Aizsargājiet savas intereses; sazinieties ar mums, lai efektīvi risinātu nodokļu jautājumus un strīdus, nodrošinot jūsu uzņēmuma stabilitāti. 

Strīdi starp īpašniekiem, dibinātājiem un vadītājiem

Sniedzam profesionālu palīdzību konfliktu risināšanā starp biznesa partneriem, īpašniekiem un vadītājiem. Mūsu komanda veiksmīgi atrisina korporatīvus strīdus, kas saistīti ar īpašumtiesībām un pārvaldību. Mēs zinām, kā pasargāt jūsu uzņēmumu no riskiem un aizsargāt jūsu intereses. Nepārtrauciet savu uzņēmējdarbību, sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim jums turpināt darbību strīdu laikā.

Interešu pārstāvība tiesā

Mēs palīdzam risināt civiltiesiskus, darba un komerciālus strīdus, izmantojot pielāgotas stratēģijas un mediāciju. Mūsu juristi rūpīgi aizsargā jūsu intereses, šados gadījumos: līdzekļu iesaldēšana saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem;  sarežģītie strīdi, kas saistīti ar darbiniekiem. Mēs piedavājam augstākā līmeņa juridisko palīdzību, individuālu pieeju un veiksmīgus rezultātus.

Uzticieties profesionāļiem - mēs sniedzam juridiskos pakalpojumus jau vairāk nekā 15 gadus!