Strīdi starp īpašniekiem, dibinātājiem un vadītājiem

Uzņēmuma iekšējo strīdu risināšana

Finances

Korporatīvo konfliktu risināšana: Partneru  interešu aizsardzība

Kopš 2007. gada mūsu firma piedāvā profesionālu palīdzību konfliktu risināšanā starp biznesa partneriem, īpašniekiem, dibinātājiem un vadītājiem.

Par mums

Mūsu komandai ir pieredze darbā ar korporatīvajiem strīdiem, un mēs varam efektīvi atrisināt jebkurus jautājumus, kas saistīti ar īpašumtiesībām, pamatkapitāla daļām un uzņēmuma pārvaldību. Mēs labi zinām riskus, kas var draudēt jūsu biznesam, un mums ir rīki, lai kontrolētu šīs problēmas. Tāpat mums  ir izstrādātas procedūras, kas palīdz aizsargāt jūsu uzņēmumu no negodīgiem partneriem.

Uzskatām, ka jau statūtu un dibināšanas līguma sastādīšanas brīdī jādomā par nākotni, kurā nemaz nav paredzama, tapēc jāpārdomā visas iespējamas situācijas līdz sīkumiem.  Neskataties uz šiem dokumentiem kā uz formāliem nosacījumiem. Mēs aicinām jūs iedzīļināties un saprast, kā jūs varat rūpēties par savām tiesībām un pasargāt sevi un savus mantiniekus no iespējamiem riskiem.

Mums ir plašas zināšanas un pieredze, un mēs jau esam saskārušies ar dažādiem strīdiem starp īpašniekiem, dibinātājiem un vadītājiem. Mēs zinām, kā aizsargāt mūsu klientu intereses un kā palīdzēt jūsu uzņēmumam turpināt darbību arī strīdu laikā. Nepārtrauciet savu biznesu, sazinieties ar mums, un mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu intereses un turpinātu jūsu biznesu.

Mūsu pakalpojumi

Darba strīdu risināšana

Darba strīdu risināšana Latvijā prasa padziļinātu izpratni par sarežģītiem likumiem. Mūsu  juristi specializējas darba tiesībās, piedāvājot kvalificētus padomus, lai izvairītos no ilgstošām tiesvedībām. Mūsu prioritāte ir rūpīga līgumu un vienošanos dokumentēšana, un, ja tas ir lietderīgi, mēs izmantojam pirmstiesas mediāciju. Mes risinam problēmas, kas saistītas ar līguma pārkāpumiem, un atlaišanas no darba palidzot samazināt saviem klientiem dažāda veida riskus.

Parādu piedziņa

Mūsu komanda piedāva atbalstu parādu piedziņas jautājumos, aizsargājot klientu kreditoru lomā ka arī pārstavot klientu ka  debitoru. Mūsu juristi analizē dokumentāciju un strīdus, specializējoties parādu atgūšanas stratēģijas izveides jautājumiem ar partneriem, nodokļu iestādēm un citām institūcijām. Mums ir liela pieredze krāpnieciski pārskaitītu līdzekļu atgūšanā un nodokļu strīdu risināšanā

Nodokļu konsultācijas

Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas nodokļu jautājumos un nodokļu likumdošanā. Palīdzam darījumu plānošanas stadijā: ņemsim vērā riskus, noformēsim nepieciešamos dokumentus un palīdzēsim aizsargāt Jūsu intereses gan nodokļu pārbaužu un auditu laikā, gan tiesu lietās. Aizsargājiet savas intereses; sazinieties ar mums, lai efektīvi risinātu nodokļu jautājumus un strīdus, nodrošinot jūsu uzņēmuma stabilitāti. 

Strīdi starp īpašniekiem, dibinātājiem un vadītājiem

Sniedzam profesionālu palīdzību konfliktu risināšanā starp biznesa partneriem, īpašniekiem un vadītājiem. Mūsu komanda veiksmīgi atrisina korporatīvus strīdus, kas saistīti ar īpašumtiesībām un pārvaldību. Mēs zinām, kā pasargāt jūsu uzņēmumu no riskiem un aizsargāt jūsu intereses. Nepārtrauciet savu uzņēmējdarbību, sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim jums turpināt darbību strīdu laikā.

Interešu pārstāvība tiesā

Mēs palīdzam risināt civiltiesiskus, darba un komerciālus strīdus, izmantojot pielāgotas stratēģijas un mediāciju. Mūsu juristi rūpīgi aizsargā jūsu intereses, šados gadījumos: līdzekļu iesaldēšana saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem;  sarežģītie strīdi, kas saistīti ar darbiniekiem. Mēs piedavājam augstākā līmeņa juridisko palīdzību, individuālu pieeju un veiksmīgus rezultātus.

Uzticieties profesionāļiem - mēs sniedzam juridiskos pakalpojumus jau vairāk nekā 15 gadus!