Interešu pārstāvība tiesā

pārstāvība tiesā: savu tiesību un interešu aizstāvība

Finances

Klientu interešu aizsardzība

BBCRiga piedāvā pakalpojumus klientu pārstāvēšanai tiesā, sniedzot profesionālu juridisko atbalstu.

Mēs specializējamies klientu aizstāvēšanā civiltiesiskajos, darba un biznesa strīdos. Katrā gadījumā mēs izstrādājam individuālu stratēģiju, rūpīgi izpētām visus lietas aspektus un, ja nepieciešams, palīdzam klientiem mediācijas procesā, lai nonāktu pie stratēģiski izdevīga risinājuma. Ja lieta nonāk tiesā, mēs rīkojamies kā klienta pārstāvji, aizsargājam viņa intereses un cenšamies lietu atrisināt par labu mūsu klientam.

Par mums

Viens no izplatītākajiem jautājumiem, ar kuriem pie mums vēršas klienti, ir strīdi saistībā ar naudas līdzekļu iesaldēšanu, pamatojoties uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NPL) likumu piemērošanu. Mūsu juristi ir uzkrājuši ievērojamu pieredzi šādu ierobežojumu sekmīgā un operatīvā naudas līdzekļu aresta atcelšanā.

Otra populārākā strīdu kategorija ir ar darbiniekiem saistītas lietas, kuras nevar atrisināt ar kompromisu, kā arī Latvijas darba likumdošanas neskaidrības dēļ. Aizsargājot biznesa intereses, īpašu uzmanību pievēršam vietām, kur var izstrādāt stingru stratēģiju un panākt taisnīgu lēmumu tiesā.

Sazinoties ar mums, Jūs saņemsiet augsti kvalificētu juridisko palīdzību, individuālu pieeju un pārliecību par efektīvu interešu pārstāvību tiesā. Mēs esam gatavi jums palīdzēt.

Mūsu pakalpojumi

Darba strīdu risināšana

Darba strīdu risināšana Latvijā prasa padziļinātu izpratni par sarežģītiem likumiem. Mūsu  juristi specializējas darba tiesībās, piedāvājot kvalificētus padomus, lai izvairītos no ilgstošām tiesvedībām. Mūsu prioritāte ir rūpīga līgumu un vienošanos dokumentēšana, un, ja tas ir lietderīgi, mēs izmantojam pirmstiesas mediāciju. Mes risinam problēmas, kas saistītas ar līguma pārkāpumiem, un atlaišanas no darba palidzot samazināt saviem klientiem dažāda veida riskus.

Parādu piedziņa

Mūsu komanda piedāva atbalstu parādu piedziņas jautājumos, aizsargājot klientu kreditoru lomā ka arī pārstavot klientu ka  debitoru. Mūsu juristi analizē dokumentāciju un strīdus, specializējoties parādu atgūšanas stratēģijas izveides jautājumiem ar partneriem, nodokļu iestādēm un citām institūcijām. Mums ir liela pieredze krāpnieciski pārskaitītu līdzekļu atgūšanā un nodokļu strīdu risināšanā

Nodokļu konsultācijas

Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas nodokļu jautājumos un nodokļu likumdošanā. Palīdzam darījumu plānošanas stadijā: ņemsim vērā riskus, noformēsim nepieciešamos dokumentus un palīdzēsim aizsargāt Jūsu intereses gan nodokļu pārbaužu un auditu laikā, gan tiesu lietās. Aizsargājiet savas intereses; sazinieties ar mums, lai efektīvi risinātu nodokļu jautājumus un strīdus, nodrošinot jūsu uzņēmuma stabilitāti. 

Strīdi starp īpašniekiem, dibinātājiem un vadītājiem

Sniedzam profesionālu palīdzību konfliktu risināšanā starp biznesa partneriem, īpašniekiem un vadītājiem. Mūsu komanda veiksmīgi atrisina korporatīvus strīdus, kas saistīti ar īpašumtiesībām un pārvaldību. Mēs zinām, kā pasargāt jūsu uzņēmumu no riskiem un aizsargāt jūsu intereses. Nepārtrauciet savu uzņēmējdarbību, sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim jums turpināt darbību strīdu laikā.

Interešu pārstāvība tiesā

Mēs palīdzam risināt civiltiesiskus, darba un komerciālus strīdus, izmantojot pielāgotas stratēģijas un mediāciju. Mūsu juristi rūpīgi aizsargā jūsu intereses, šados gadījumos: līdzekļu iesaldēšana saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem;  sarežģītie strīdi, kas saistīti ar darbiniekiem. Mēs piedavājam augstākā līmeņa juridisko palīdzību, individuālu pieeju un veiksmīgus rezultātus.

Uzticieties profesionāļiem - mēs sniedzam juridiskos pakalpojumus jau vairāk nekā 15 gadus!