Darba strīdu risināšana

Efektīva darba strīdu risināšana

Finances

Efektīva darba strīdu risināšana: pirmstiesas mehānismi un interešu aizstāvība

Darba strīdu pirmstiesas risināšanai mūsdienu pasaulē un it īpaši Latvijā ir liela nozīme. Darba attiecību jomā ir daudz normatīvo aktu, kas regulē darbinieku un darba devēju tiesības un pienākumus. Šie likumi un prasības veido sarežģītu sistēmu, kas ir jāpārzina, lai nenonāktu nepatīkamā situācijā. Īpaši jāņem vērā tas, ka tiesas, kad vien iespējams, cenšas iestāties darba ņēmēja pusē.

Par mums

Mūsu uzņēmuma juristi labi pārzina darba tiesības, likumdošanas prasības un procedūras, un mums ir bagātīga tiesvedības pieredze. Izpratne par niansēm un prasībām, kas saistītas ar darba attiecībām, ļauj mums sniegt kvalitatīvu palīdzību un konsultācijas.

Galvenais mērķis mūsu darbā ir palīdzēt klientiem izvairīties no ilgstošas un sarežģītas tiesvedības, vai nu sasniedzot vienošanās ar darbinieku, vai arī izmantojot pirmstiesas ceļu.

Darba likumdošanas sarežģītība un nepārtrauktās izmaiņas apgrūtina likuma normu saprašanu un piemērošanu pat profesionaliem, nerunājot par uzņēmuma vadītājiem. Tādēļ saviem klientiem sniedzam ne tikai konsultācijas, bet arī palīdzam izprast, kuri risinājumi un stratēģijas varētu būt efektīvākas konkrētās situācijās.

Biežāk uzdotie jautājumi, kurus palīdzam klientiem izskaidrot:

  • Darbinieka atlaišana un kompensācija pēc pārbaudes laika beigām;
  • Konfidencialitātes pārkāpumi un informācijas neizpaušanas jautājumi;
  • Darba līguma noteikumu pārkāpšana, saistību nepildīšana;
  • Darba drošības noteikumu pārkāpšana;
  • Nodarot kaitējumu uzņēmuma īpašumam vai reputācijai.

Tādējādi profesionālas palīdzības meklēšana darba strīdu risināšanā palīdz izvairīties no grūtībām, paātrina risināšanas procesu, kā arī samazina ar tiesvedību saistītos riskus un stresu.

Mūsu pakalpojumi

Darba strīdu risināšana

Darba strīdu risināšana Latvijā prasa padziļinātu izpratni par sarežģītiem likumiem. Mūsu  juristi specializējas darba tiesībās, piedāvājot kvalificētus padomus, lai izvairītos no ilgstošām tiesvedībām. Mūsu prioritāte ir rūpīga līgumu un vienošanos dokumentēšana, un, ja tas ir lietderīgi, mēs izmantojam pirmstiesas mediāciju. Mes risinam problēmas, kas saistītas ar līguma pārkāpumiem, un atlaišanas no darba palidzot samazināt saviem klientiem dažāda veida riskus.

Parādu piedziņa

Mūsu komanda piedāva atbalstu parādu piedziņas jautājumos, aizsargājot klientu kreditoru lomā ka arī pārstavot klientu ka  debitoru. Mūsu juristi analizē dokumentāciju un strīdus, specializējoties parādu atgūšanas stratēģijas izveides jautājumiem ar partneriem, nodokļu iestādēm un citām institūcijām. Mums ir liela pieredze krāpnieciski pārskaitītu līdzekļu atgūšanā un nodokļu strīdu risināšanā

Nodokļu konsultācijas

Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas nodokļu jautājumos un nodokļu likumdošanā. Palīdzam darījumu plānošanas stadijā: ņemsim vērā riskus, noformēsim nepieciešamos dokumentus un palīdzēsim aizsargāt Jūsu intereses gan nodokļu pārbaužu un auditu laikā, gan tiesu lietās. Aizsargājiet savas intereses; sazinieties ar mums, lai efektīvi risinātu nodokļu jautājumus un strīdus, nodrošinot jūsu uzņēmuma stabilitāti. 

Strīdi starp īpašniekiem, dibinātājiem un vadītājiem

Sniedzam profesionālu palīdzību konfliktu risināšanā starp biznesa partneriem, īpašniekiem un vadītājiem. Mūsu komanda veiksmīgi atrisina korporatīvus strīdus, kas saistīti ar īpašumtiesībām un pārvaldību. Mēs zinām, kā pasargāt jūsu uzņēmumu no riskiem un aizsargāt jūsu intereses. Nepārtrauciet savu uzņēmējdarbību, sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim jums turpināt darbību strīdu laikā.

Interešu pārstāvība tiesā

Mēs palīdzam risināt civiltiesiskus, darba un komerciālus strīdus, izmantojot pielāgotas stratēģijas un mediāciju. Mūsu juristi rūpīgi aizsargā jūsu intereses, šados gadījumos: līdzekļu iesaldēšana saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem;  sarežģītie strīdi, kas saistīti ar darbiniekiem. Mēs piedavājam augstākā līmeņa juridisko palīdzību, individuālu pieeju un veiksmīgus rezultātus.

Uzticieties profesionāļiem - mēs sniedzam juridiskos pakalpojumus jau vairāk nekā 15 gadus!