Algas apreķinu pakalpojumi

Ērta algu aprēķināšana

Finanses

Vienkārši un uzticami algu aprēķina pakalpojumi Latvijā

 Darba samaksas aprēķina pakalpojumi ir izstrādāti, lai atvieglotu mūsu klientu dzīvi. Darba tiesību normas Latvijā ir sarežģītas, un ar vairākiem niansēm, deļ kā algas un nodokļu aprēķināšana, var aizņemt daudz laika. Nepareizs aprēķins, nelaikā nodotas atskaitēs, kāda iesnieguma neesamība var radīt nopietnas sekas, piemēram, naudas sodus no Valsts ieņēmumu dienesta vai darba inspekcijas.

Par mums

Mūsu profesionāļu grāmatvežu komanda pārzina Latvijas darba likumdošanu un ar to saistīto nodokļu apreķināšanas nianses. Garantējam, ka pasūtot šo [akalpojumu visi aprēķini tiks veikti laikā un atbilstoši likuma prasībām.

Mēs piedāvājam plašu algu uzskaites pakalpojumu klāstu, tostarp algu, atvaļinājumu un slimības atvaļinājumu uzskaiti, nodokļu aprēķināšanu, kā arī atskaites sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienastā. Mūsu komanda ir gatava palīdzēt mūsu klientiem visos jautājumos, kas saistīti ar Latvijas darba tiesībām un nodokļu jautājumiem.

Uzticieties mūsu profesionāļu komandai un esiet pārliecināts, ka alga tiks izmaksāta laikā un atbilstoši Latvijas likumiem. Sazinieties ar mums jau šodien, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem.

Mūsu pakalpojumi

Juridiskām personām

Mūsu komanda piedāvā grāmatvedības pakalpojumus kopš 2007. gada un nodrošina pilnīgu atbilstību Latvijas tiesību aktiem un nodokļu prasībām. Mēs palīdzam mazajiem un vidējiem uzņēmumiem samazināt izmaksas, palielināt peļņu un mazināt riskus, izmantojot grāmatvedības ārpakalpojumus. Mēs sniedzam kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus ka arī nodokļu un juridiskās konsultācijas. Uzticieties mums, lai saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus

Privātpersonām

Mūsu pakalpojumi ir paredzēti pašnodarbinātām personām, individuālajiem komersantiem un privātpersonām. Analizēt nodokļu likumus var būt sarežģīti; paļaujieties uz mūsu komandu, lai saprastu un izpildītu Latvijas normatīvo aktu prasības. Izmantojot ārpakalpojumus, ietaupiet laiku lai koncentrējoties uz savu uzņēmējdarbību, nevis nodokļu uzraudzību un likumu pētīšanu. Mēs nodrošinām nodokļu deklarācijas sagatavošanu gan rezidentiem, gan nerezidentiem, sniedzot konsultācijas par nodokļiem un likumdošanas jautājumiem. Uzticieties mums, lai grāmatvedība būtu pilnīgā kartībā. 

Algas apreķinu pakalpojumi

Vienkāršojiet algu apreķināšanu izmantojot mūsu pakalpojumus. Neriskē kļūdīties darba likumdošanā un nodokļu aprēķinos. Mūsu  komanda nodrošina precīzu algu administrēšanu, nodokļu aprēķinus un nodokļu deklarācijas sagatavošanu, kas pilnībā atbilst normatīvajiem aktiem. Mēs kārtojam atvaļinājumu, slimības lapas uzskaiti un risinām darba tiesību un nodokļu jautājumus. Uzticieties mums, lai savlaicīgi un bez kļūdām veiktu algu aprēķinu, nodrošinot darbinieku apmierinātību.

Nodokļu konsultācijas

Sniedzam konsultācijas nodokļu jautājumos uzņēmumiem un privatpersonām Latvijā. Orientēšanās pastāvīgi mainīgajā Latvijas nodokļu likumdošanā var būt sarežģīta. Paļaujieties uz mūsu komandu, kas sniegs aktuālas nodokļu konsultācijas. Mēs piedāvājam konsultēšanu, deklarāciju sagatavošanu un informāciju par izmaiņām likumdošanā, kas saistītie ar fizisku personu un uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem. Izvairieties no soda naudām un saistībām - konsultējieties ar mums.

Uzticieties profesionāļiem - mēs sniedzam grāmatvedības pakalpojumus jau vairāk nekā 15 gadus!