Grāmatvedības pakalpojumi

Service

SIA BBCRiga piedāvā pilnu grāmatvedības apkalpošanu jebkuriem Latvijas uzņēmumiem. Uzticot mums savas grāmatvedības kārtošanu, jūs saņemat pilnu grāmatvedības pakalpojumu un nodokļu pārskatu spektru Latvijā, tādā veidā jums būs iespēja koncentrēties uz daudz svarīgākiem biznesa vadīšanas aspektiem.

Darba priekšrocības ar BBCRiga

 • Komanda: Mūsu galvenā vērtība ir komanda. Kadru mainība mums līdzinās nullei un visi grāmatveži ir mūsu personāls uz pastāvības principa.
 • Pieredze: 15 gadu darba pieredze ar pilnīgi dažādām uzņēmējdarbības nozarēm. Nozaru galvenais saraksts dots zemāk.
 • Individuāla pieeja: ar katru klientu strādā savs grāmatvedis, kas klientam palīdz no primārās dokumentācijas savākšanas līdz pārskata iesniegšanai.
 • Kvalitātes kontrole: galvenais grāmatvedis kontrolē grāmatvežu darbu, un visi nodokļu pārskati tiek iesniegti tikai pēc atbilstošas pārbaudes un apstiprināšanas.
 • Sinerģija: pateicoties tam, ka mūsu personālu veido ne tikai grāmatveži, bet arī dažādas specializācijas juristi, klienta uzdevumu lielāko daļu risina viena biroja ietvaros.
 • Apdrošināšana: mēs apdrošinām savu grāmatvedības atbildību, un kļūdas gadījumā apdrošināšanas uzņēmums sedz klienta zaudējumus (tiesa, tāds gadījums mūsu praksē nav noticis).
 • Due diligence: Mēs ļoti nopietni izturamies pret jaunām likumdošanas prasībām cīņā pret naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu apmaksas. 2019.gadā mēs izveidojām iekšējo nodaļu compliance ‒ klienta darījumu monitoringam, kas ļauj mums minimizēt gan pašu riskus, gan arī visu mūsu klientu riskus.
 • Pārredzama cenu veidošana: esam izstrādājuši cenu politiku, kas atkarīga no diviem mainīgiem: dokumentu aprites un darbinieku skaita uzņēmumā. Tādā veidā, katrs klients var ļoti precīzi prognozēt un kontrolēt grāmatvedības izmaksas.

Simple

Mūsu klienti

Balstoties uz pastāvīgas un ilgstošas sadarbības, mēs strādājam ar šādām nozarēm:

 • importa un eksporta operācijas ar jebkurām preču grupām (uzskaites kārtība atkarībā no preces nekādi nemainās);
 • mazumtirdzniecība (preces bērniem, apģērbi, sadzīves tehnika, tabakas izstrādājumi);
 • preču un pakalpojumu tirdzniecība internetā;
 • ražošana (medicīnas nozīmes preces, alkoholiskie dzērieni);
 • transporta pārvadājumi un loģistika;
 • sabiedriskā ēdināšana;
 • IT;
 • izglītība;
 • un citas.

2020.gadā mūsu klientu portfelis sastāda apmēram 100 aktīvos klientus.

Mūsu darbs

 • ievadām visus datus grāmatvedības programmā 1C, tajā skaitā ienākošie/izejošie rēķini, avansa maksājumi, bankas transakcijas, kases dokumenti, pamatlīdzekļi utt.;
 • veicam darba samaksas, atvaļinājuma naudas, slimības lapu aprēķinu, sagatavojot attiecīgu dokumentāciju;
 • sagatavojam un nosūtam nodokļu pārskatus Valsts ieņēmumu dienesta EDS (tajā skaitā PVN deklarācijas, paziņojumus par VSAOI, IIN, UIN un citus pārskatus);
 • sagatavojam un iesniedzam gada pārskatu, tajā skaitā IIN deklarācijas;
 • pārbaudām darījumu atbilstību Latvijas Republikas līgumiem un normatīviem aktiem;
 • sagatavojam mēneša finanšu pārskatus klienta iekšējās kontroles vajadzībām;
 • piedalāmies tematiskās pārbaudēs un VID vai klienta iniciētos nodokļu auditos, sagatavojam un iesniedzam nepieciešamo informāciju;
 • sagatavojam vēstules, iesniegumus, paziņojumus un citus dokumentus Valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts un pašvaldību institūcijām;
 • piedalāmies zvērinātā revidenta atzinuma sagatavošanas procesā par klienta saimniecisko darbību;
 • sagatavojam un iesniedzam statistikas pārskatus (Intrastat pārskati, statistikas pārskati, pārskati Latvijas Bankā);
 • nepieciešamības gadījumā koriģējam pārskatus;
 • sagatavojam avansu pārskatus;
 • sniedzam papildu konsultācijas par klienta saimniecisko darbību;
 • sniedzam citus juridiska rakstura pakalpojumus.

Ko mēs nedarām

 • nekārtojam noliktavas uzskaiti: mēs nekārtojam preces uzskaiti klienta vietā. Pat ļoti vēloties un pat par atsevišķu maksu to praktiski nav iespējams īstenot. Preces uzskaite un grāmatvedības uzskaite ir divi dažādi kaut gan cieši saistīti uzdevumi;
 • nepārkāpjam likumu: ilgtermiņa un stabils darbs mums ir svarīgāks par šībrīža labumu, tāpēc mēs ne tikai paši nepārkāpjam likumu, bet arī nestrādājam ar klientiem, kas orientēti uz nodokļu plānošanas agresīvām metodēm.

Kā notiek klienta darbs ar grāmatvedi

1. Beidzoties pārskata periodam (mēnesim / ceturksnim / gadam), klients nodod primāro dokumentāciju grāmatvedībā. Vispārīgi tā ir: bankas izraksts par pārskata periodu, ienākošie un izejoši faktūrrēķini, līgumi un dati personāla darba samaksas aprēķināšanai.
2. Grāmatvedis apstrādā informāciju, ievada visus datus grāmatvedības programmā 1C un nepieciešamības gadījumā pieprasa klientam paskaidrojumus vai iztrūkstošo dokumentāciju.
3. Pēc visas informācijas apstrādes, formē nodokļu pārskatus un lejupielādē elektroniskās deklarēšanas sistēmā EDS. Nodokļu pārskatus iesniedz tieši grāmatvedis un ar viņa parakstu.
4. Informējam klientu par tuvojošos nodokļu maksājumiem un apmaksas termiņiem.
5. Pēc individuālas vienošanās ar katru klientu, klientam nododam informāciju no grāmatvedības, kas vajadzīga vadības uzskaitei.

Cik maksā grāmatvedības uzskaites kārtošana BBCRiga

Minimālā maksa par grāmatvedības uzskaites kārtošanu aktīvā uzņēmumā ar darbiniekiem un ikmēneša pārskatiem sastāda 100 eiro + 21% PVN. Par šo cenu parasti apkalpo visus nelielos uzņēmumus (1‒2 darbinieki un 20‒25 dokumenti katru mēneši). Neaktīviem uzņēmumiem ar minimālu darbību, kuriem vajadzīgs tikai gada pārskats, maksa sastāda 50 eiro gadā + 21%. Lai detalizētāk iepazītos ar mūsu cenrādi un līgumu par grāmatvedības apkalpošanu, lūdzam sazināties ar mūsu menedžeriem.

Mūsu adrese

Krāsotāju iela 5
Latgales priekšpilsēta
Rīga, LV-1009, Latvia

Sazinies ar mums

info@bbcriga.com
+371 67-160-320
Skype: bbcriga

Seko mums