Dzīvokļu īpašumu apsaimniekošana

Efektīva komerciālo objektu pārvaldība

IlgtermiņaĪstermiņa

Objektu

Īpašuma pārvaldība: pieredze un efektivitāte

Mēs specializējamies dzīvokļu īpašumu apsaimniekošanā kopš 2017. gada un piedāvājam divas galvenās jomas: ilgtermiņa īre un īstermiņa īre. Gadu gaitā uzkrātās zināšanas un pieredze ļauj efektīvi apsaimniekot dzīvokļa īpašumus un nodrošināt augstu rentabilitāti mūsu klientiem neatkarīgi no izvēlētā dzīvokļa īres veida.

Par mums

Ilgtermiņa īres dzīvokļu apsaimniekošana

Dzīvokļa ilgtermiņa īres pārvaldīšanas process ietver vairākus svarīgus soļus:

 1. Īrnieku meklēšana:  ietver sludinājumu ievietošanu, apskates organizēšanu, pārrunas un potenciālo īrnieku novērtējumu.
 2. Dzīvokļa apskate un sagatavošana: apsekojam dzīvokli, novērtējam tā stāvokli un piedāvājam ieteikumus labiekārtošanai un sagatavošanai izīrēšanai. Tas var ietvert renovāciju, interjera uzlabojumus un citus pasākumus, lai palielinātu īpašuma pievilcību.
 3. Līgumu slēgšana: nodarbojamies ar nomas līgumu sagatavošanu un pārrunām, tai skaitā visu nepieciešamo juridisko aspektu izpildi, lai nodrošinātu mūsu klientu drošību un interešu aizsardzību.
 4. Finanšu vadība: kontrolējam maksājumu savlaicīgumu, nodrošinām finanšu caurskatāmību un nepieciešamības gadījumā iekasējam nomas maksu no īrniekiem. Nodarbojamies arī ar ienākumu un izdevumu uzskaiti, finanšu pārskatu sastādīšanu un regulāru atskaišu nodrošināšanu klientiem.
 5. Apkope: veicam dzīvokļa apkopi un regulāras pārbaudes, tai skaitā apkures, ūdens apgādes un elektrības sistēmu apkopi, kā arī kārtējos un avārijas remontdarbus.
 6. Komunikācija ar īrniekiem: nodrošinām aktīvu saziņu, risinām viņu problēmas un nepieciešamības gadījumā sniedzam operatīvu atbalstu. Mūsu mērķis ir veidot pozitīvas attiecības ar īrniekiem un nodrošināt abām pusēm augstu apmierinātību.
 7. Līgumu laušana un īrnieka izlikšana, ja nepieciešams: dzīvokļu ilgtermiņa īres pārvaldīšanas procesā var rasties situācija, kad nepieciešams lauzt līgumu ar īrnieku un veikt viņa izlikšanu. To var izraisīt dažādas situācijas : līguma pārkāpums, īres maksas nemaksāšana, īpašuma bojājumi vai citi nopietni īrnieka pārkāpumi. Šādos gadījumos mēs veicam juridiskas darbības, lai lauztu līgumu un izliktu īrnieku, vienlaikus aizsargājot mūsu klientu intereses. Šis process var ietvert juridiskas konsultācijas, īrnieku paziņojumus, juridiskās procedūras un darbības, par kurām panākta vienošanās ar vietējām iestādēm. Mūsu mērķis ir nodrošināt dzīvokļa drošību un aizsargāt likuma ietvaros īpašnieku intereses.

Cenā parasti ir divas daļas:

 1. Par jauna īrnieka meklēšanu un līguma noslēgšanas procesu: Iekasējam maksu, kas vienāda ar viena mēneša īres maksu plus PVN. Tas sedz izmaksas un pūles, kas saistītas ar sludinājumu ievietošanu, skatīšanās organizēšanu, sarunām un dokumentu noformēšanu. Šis maksājums parasti ir vienreizējs maksājums.
 2. Par ikmēneša maksājumu kontroli, saziņu ar īrnieku un īpašuma stāvokļa kontroli: Iekasējam maksu 5% no nomas maksas, bet ne mazāk kā 70 eiro mēnesī plus PVN. Šis maksājums ietver regulāru īres maksas savlaicīgas samaksas uzraudzību, komunikācijas uzturēšanu ar īrnieku, kā arī nepieciešamības gadījumā īpašuma pārbaudi un apkopi. Šis maksājums parasti tiek iekasēts katru mēnesi nomas perioda laikā.

Norādītās summas un procenti ir aptuveni un var atšķirties atkarībā no konkrētajiem īpašuma īpašībam un nosacījumiem. Ieteicams apspriest konkrētu informāciju un nosacījumus, lai iegūtu precīzāku informāciju par cenām un pakalpojumiem.

Dzīvokļu apsaimniekošana īstermiņa īrei

Īstermiņa īres dzīvokļu apsaimniekošanu sākām 2017. gadā, un četru gadu laikā esam izauguši no 1 dzīvokļa līdz 25. Īstermiņa īres apsaimniekošanas procesā ir arī vairāki svarīgi posmi:

 1. Mārketings un reklāma: tas ietver īpašuma sagatavošanu unreģistrēšanu populārās platformās, tiešsaistes rezervāciju pārvaldību un īpašuma atpazīstamības palielināšanu īstermiņa nomas tirgū.
 2. Viesu rezervācijas  un to vadība: apstrādājam potenciālo viesu pieprasījumus, sniedzam detalizētu informāciju par dzīvokli, nosakām cenas un izmitināšanas nosacījumus, sekojam līdzi pieejamības kalendāram un nodrošinām savlaicīgu atbildes uz viesu jautājumiem.
 3. Viesu reģistrācija un iebraukšana: uzraugām viesu reģistrācijas procesu,  sniedzam viesiem informāciju un ceļvežus, lai nodrošinātu ērtu uzturēšanos.
 4. Viesu komunikācija un atbalsts: mēs nodrošinām ātru saziņu ar viesiem, atbildot uz viņu jautājumiem un sniedzot atbalstu visa uzturēšanās laikā. Mēs cenšamies radīt viesiem pozitīvu pieredzi un nodrošināt viesu apmierinātību.
 5. Tīrīšana un apkope: organizējam regulāru uzkopšanu un uzturam augstu tīrības un komforta līmeni dzīvoklī. Mēs sniedzam arī tehniskas apkopes pakalpojumus, tostarp sistēmas apkopi, remontu darbus un ātru reaģēšanu uz viesu vajadzībām.
 6. Finanšu pārvaldība: maksājumu iekasēšana no viesiem, ienākumu un izdevumu uzskaite, finanšu pārskatu sagatavošana un regulāra informācijas sniegšana īpašniekam par īstermiņa īres rentabilitāti.

Galvenās darbības, ar kurām mēs parasti sākam, ir:

 1. Iepazīšanās ar īpašumu: veicam personisku apskati, lai novērtētu dzīvokļa stāvokli un īpašības, vai arī lūdzam iesniegt īpašuma plānus, adresi un fotogrāfijas. Tas ļauj mums gūt priekšstatu par jūsu īpašumu un to potenciālu  īstermiņa nomai.
 2. Objekta rentabilitātes aprēķins: pamatojoties uz pieejamajiem tirgus datiem un mūsu pieredzi, veicam aptuvenu Jūsu īpašuma rentabilitātes aprēķinu. Mēs analizējam pašreizējās tirgus īres cenas, pieprasījumu pēc īstermiņa nomas rajonā un citus faktorus, kas var ietekmēt potenciālo rentabilitāti. Tas palīdz mums noteikt paredzamo atdevi.
 3. Pārvaldīšanas izmaksu noteikšana: mēs nosakām apsaimniekošanas izmaksas, kuras parasti izsaka procentos no objekta rentabilitātes. Šīs procentuālās daļas apmērs ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, tostarp īpašuma atrašanās vietas, lieluma un veida.
 4. Līguma sastadīšana un parakstīšana: pec visus apsaimniekošanas nosacījumus un izmaksas saskaņošanas, parakstām līgumu. Līgumā ir fiksēti visi abu pušu pienākumi un tiesības, lai nodrošinātu caurskatāmību un aizsargātu visu pušu intereses. Līgumā ir iekļauta arī informācija par maksājumiem, termiņiem un citiem svarīgiem pārvaldības aspektiem.

Pēc līguma parakstīšanas mēs sākam pārvaldīt jūsu īpašumu. Mēs cenšamies nodrošināt, lai jūsu īstermiņa īre tiktu pārvaldīta efektīvi un droši, lai jūs varētu gūt stabilus ienākumus no sava īpašuma.

Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlaties iegūt vairāk informācijas par mūsu īstermiņa nomas pārvaldības pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar mums sev piemērotākā veidā. Ar prieku palīdzēsim ar jebkādiem pieprasījumiem un nodrošināsim Jūsu īpašuma kvalitatīvu pārvaldību.

Mūsu pakalpojumi

Komercobjektu apsaimniekošana

Mūsu uzņēmumam ir vairāk ka 10 gadu pieredze komercīpašumu pārvaldīšanā. Mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu, tostarp īrnieku piesaistīšanu, operacionālo procesu vadību, personāla vadību, finanšu vadību, plānošanu un stratēģisko attīstību, kā arī juridisko atbalstu. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk.

Dzīvokļu īpašumu apsaimniekošana

Mēs specializējamies dzīvokļu īpašumu pārvaldīšanā, piedāvājot gan ilgtermiņa, gan īstermiņa īres pārvaldības pakalpojumus. Izmantojot mūsu uzkrātās zināšanas un pieredzi, mēs efektīvi pārvaldām dzīvokļu īpašumus, nodrošinot augstu rentabilitāti neatkarīgi no izvēlētā nomas veida.

Ilgtermiņa īres dzīvokļu apsaimniekošana un pārvaldīšana

Ilgtermiņa īres dzīvokļu pārvaldība ietver īrnieku meklēšanu, dzīvokļu pārbaudi un sagatavošanu, līgumu slēgšanu, finanšu pārvaldību, uzturēšanu, saziņu ar īrniekiem un iespējamo līgumu izbeigšanu. 

Īstermiņa īres dzīvokļu apsaimniekošana un pārvaldīšana

Mēs pārvaldām īstermiņa dzīvokļu īres pakalpojumus kopš 2017. gada. Galvenie soļi ietver mārketingu un reklāmu, rezervāciju un pieprasījumu pārvaldību, viesu reģistrāciju, komunikāciju un atbalstu, uzkopšanu un uzturēšanu, kā arī finanšu pārvaldību. 

Kopstrādes telpas  

BBCRiga - moderns kopdarba telpu centrs ar kabinetiem, konferenču zāli un privātu 24/7 stāvvietu. Vai meklējat iedvesmu vai darba vietu? Mums ir gan fiksētas, gan ne fiksētas vietas, kā arī atsevišķi kabineti. Pievienojieties mums un paaugstiniet darba efektivitāti komfortablā vidē. Sazinieties ar mums, un mēs sniegsim jums detalizētu informāciju.

Mūsu projekti

Iepazieties detalizētāk ar mūsu nekustamā īpašuma pārvaldes projektiem. Šie piemēri labi ilustrē mūsu pieredzi, profesionālismu un augsto pakalpojumu kvalitāti. Mēs lepojamies ar mūsu sasniegumiem un vienmēr esam gatavi dalīties ar pieredzi, ko ieguvām no veiksmīgi īstenotiem projektiem, lai jūs pārliecinātos par mūsu spēju efektīvi pārvaldīt nekustamo īpašumu un sasniegt vēlamās rezultātus mūsu klientiem

Uzticieties profesionāļiem - mēs sniedzam nekustamā īpašuma pakalpojumus jau vairāk nekā 13 gadus!