Parādu piedziņa

Finanšu strīdu risināšana: profesionāla parādu atgūšana

Juridiskā

Parādnieku attiecības: interešu aizsardzība un atbalsts uzņēmējdarbībai

Mūsu komanda sniedz juridiskus pakalpojumus parādu piedziņas jomā, piedavājot atbalstu gan parādu atgriešanas jautājumos gan klientu aizstāvību kā parādniekus. Abi jautājumi var nopietni ietekmēt uzņēmējdarbību un personīgo dzīvi, un mēs stradājam, lai palīdzētu jums risināt sarežģītās situācijas.

Par mums

Mūsu juristi veiksmīgi pārstāv klientus strīdos un tiesvedībās. Mēs specializējamies individuālu stratēģiju izstrādē un ar parādu saistītu problēmu prognozēšanu un risināšanu. Šis uzdevums ietver gan atbalstu strīdu gadījumos ar partneriem, nodokļu iestādēm, konfliktos starp uzņēmuma vadību un akcionāriem, kā arī situācijas ar bankām, kuras var iesaldēt jūsu līdzekļus. Sniedzam palīdzību arī civiltiesiskajās attiecībās starp draugiem un radiniekiem.

Mūsu uzņēmuma juristi veiksmīgi risina mūsu klientu izvirzītos uzdevumus gan vietējos parādu piedziņas strīdos, gan starptautiskos strīdos. Parādu piedziņa var būt sarežģīts un ilgstošs process, tāpēc saviem klientiem piedāvājam profesionālu atbalstu visos darba posmos.

Mūsdienās izplatīta situācija ir naudas līdzekļu atgriešana no bankām, tostarp likvidējāmam bankām. Šajos gadījumos nepieciešama dokumentu vākšana un pārbaude par vairākiem gadiem, kā arī skaidrojumu sagatavošana par veiktajām operācijām ar bankas kontiem. Mums ir pozitīva pieredze ar līdzekļu atgriešanu mūsu klientiem daudzos līdzīgos gadījumos.

Mūsu komanda ir izcili risinājusi pat visizšķirošākos un sarežģītākos gadījumus, piemēram

  • sekmīgi izbeidza lietu tiesā un atgrieza naudas līdzekļus, kas ar viltotiem dokumentiem tika pārskaitīti no uzņēmuma kontiem par labu bijušajai vadībai.
  • sekmīga strīda atrisināšana par nodokļu dienesta nepamatoti neatgrieztām pārmaksātām PVN summām. Šajā gadījumā mums izdevās ne tikai atgriezt pamatsummu, bet arī saņemt nokavējuma procentus par visu periodu.

Lepojamies ar saviem sasniegumiem un pieredzi sarežģītu lietu risināšanā, strādājot ar parādniekiem un aizstāvot klientu intereses. Mūsu komanda ir gatava sniegt Jums kvalitatīvu juridisko palīdzību un piedavāt efektīvus risinājumus

Mūsu pakalpojumi

Darba strīdu risināšana

Darba strīdu risināšana Latvijā prasa padziļinātu izpratni par sarežģītiem likumiem. Mūsu  juristi specializējas darba tiesībās, piedāvājot kvalificētus padomus, lai izvairītos no ilgstošām tiesvedībām. Mūsu prioritāte ir rūpīga līgumu un vienošanos dokumentēšana, un, ja tas ir lietderīgi, mēs izmantojam pirmstiesas mediāciju. Mes risinam problēmas, kas saistītas ar līguma pārkāpumiem, un atlaišanas no darba palidzot samazināt saviem klientiem dažāda veida riskus.

Parādu piedziņa

Mūsu komanda piedāva atbalstu parādu piedziņas jautājumos, aizsargājot klientu kreditoru lomā ka arī pārstavot klientu ka  debitoru. Mūsu juristi analizē dokumentāciju un strīdus, specializējoties parādu atgūšanas stratēģijas izveides jautājumiem ar partneriem, nodokļu iestādēm un citām institūcijām. Mums ir liela pieredze krāpnieciski pārskaitītu līdzekļu atgūšanā un nodokļu strīdu risināšanā

Nodokļu konsultācijas

Mūsu uzņēmums sniedz konsultācijas nodokļu jautājumos un nodokļu likumdošanā. Palīdzam darījumu plānošanas stadijā: ņemsim vērā riskus, noformēsim nepieciešamos dokumentus un palīdzēsim aizsargāt Jūsu intereses gan nodokļu pārbaužu un auditu laikā, gan tiesu lietās. Aizsargājiet savas intereses; sazinieties ar mums, lai efektīvi risinātu nodokļu jautājumus un strīdus, nodrošinot jūsu uzņēmuma stabilitāti. 

Strīdi starp īpašniekiem, dibinātājiem un vadītājiem

Sniedzam profesionālu palīdzību konfliktu risināšanā starp biznesa partneriem, īpašniekiem un vadītājiem. Mūsu komanda veiksmīgi atrisina korporatīvus strīdus, kas saistīti ar īpašumtiesībām un pārvaldību. Mēs zinām, kā pasargāt jūsu uzņēmumu no riskiem un aizsargāt jūsu intereses. Nepārtrauciet savu uzņēmējdarbību, sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim jums turpināt darbību strīdu laikā.

Interešu pārstāvība tiesā

Mēs palīdzam risināt civiltiesiskus, darba un komerciālus strīdus, izmantojot pielāgotas stratēģijas un mediāciju. Mūsu juristi rūpīgi aizsargā jūsu intereses, šados gadījumos: līdzekļu iesaldēšana saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem;  sarežģītie strīdi, kas saistīti ar darbiniekiem. Mēs piedavājam augstākā līmeņa juridisko palīdzību, individuālu pieeju un veiksmīgus rezultātus.

Uzticieties profesionāļiem - mēs sniedzam juridiskos pakalpojumus jau vairāk nekā 15 gadus!