Klienta identifikācija

KYC

Kādam nolūkam to dara

Saskaņā ar Latvijas Republikas «Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu», uzņēmumam Baltic Business Consulting, sniedzot savus pakalpojumus, ir pienākums identificēt visus savus klientus.

Kā tas tiek darīts

Klientu identifikācijas process iedalīts divos etapos – klienta identifikācija un izpēte:

1. Klienta identifikācija

Notiek pie SIA Baltic Business Consulting darbinieka personīgās tikšanās, vai ar videokonferences starpniecību caur Skype. Klienta (juridiskās personas) identifikācijai papildus nepieciešams iesniegt reģistrācijas dokumentu kopijas un izziņu (izrakstu) no attiecīga klienta rezidenta valsts reģistra.

2. Klienta izpēte

Klients aizpilda anketu un iesniedz ziņas par patieso labuma saņēmēju (beneficiāru), par klienta darbību un ienākumu avotu, par plānojamo darījumu mērķiem un būtību.

Identifikācijas priekšrocības

Neskatoties uz to, ka daudzi klienti redz tikai šī procesa negatīvās puses, Baltic Business Consulting uzskata, ka identifikācija ir papildus instruments, kas ļauj labāk izzināt savu klientu un sniegt daudz kvalitatīvāku un mērķtiecīgāku servisu.

Identifikācijas gaitā saņemtā informācija ir konfidenciāla un pieejama tikai ierobežotam mūsu uzņēmuma darbinieku skaitam.

Pazīsti savu klientu (know your customer) – attiecību formēšanas procesā pielietojamais termins starp klientu un uzņēmumiem, kas sniedz konsaltinga pakalpojumus un apkalpojošie trešo personu finanšu plūsmas, un nozīmē, ka kontraģentam ir jāidentificē sava klienta personība, pirms uzsākt aktīvu sadarbību. Tiek uzskatīts, ka tāda prakse veicina cīņu pret nelikumīgi iegūtiem līdzekļiem un terorisma finansēšanu.

Zini

Mūsu adrese

Krāsotāju iela 5
Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1009, Latvia

Sazinies ar mums

Seko mums